Kan ikke utføre spørringen: SELECT familyID, husband, wife, living, private, marrdate, gedcom, branch FROM tng_families WHERE familyID = "F5640" AND gedcom = "DG"