Kan ikke utføre spørringen: SELECT treename FROM tng_trees WHERE gedcom = "DG"